MK Maskinteknik AB

Kylteknisk service åt företagskunder

Professionell och pålitlig service. 

Akutservice
Periodisk kontroll
Förebyggande underhåll
Installation

Kylproblem?

Har du problem eller behöver ha periodisk kontroll.
Kyla, luftkonditionering, värmepumpar, tryckluftstorkar, kyltorn, kylmedelskylare.
Har du frågor tveka inte kontakta oss.

Referenser kan lämnas om så önskas.


 


© Copyright MK Maskinteknik AB